×

Change Language

FI EN
×
×

Alitusporaukset

Teemme alituksia kaikilla menetelmillä ja kaikilla dimensioilla.

Alitusporaukset

Teemme alituksia kaikilla menetelmillä ja kaikilla dimensioilla.

– Vasaraporausta 140 – 1220 mm maahan ja kallioon

– Junttausta 219 – 1600 mm pehmeisiin maalajeihin

– Augerkairausta 324 – 914 mm pehmeisiin maalajeihin

– Myyräystä 50 – 110 mm pehmeisiin maalajeihin

– Suuntaporausta 40 – 1000 mm pehmeisiin maalajeihin

– Suuntaporausta 165 – 500 mm kallioon

– Mikrotunnelointia 600 – 4000 mm

 

Yhteyshenkilö

Joonas Jakonen
+358 40 125 9789


etunimi.sukunimi@styrudboreal.com

Sähkökaapeli

Yhä suurempi osa sähköverkosta siirretään maan alle. Kaivamaton tekniikka on hyvä ratkaisu, koska sen avulla saadaan enemmän kaapeliverkkoa samalla rahalla. Alitusporaamisesta on hyötyä varsinkin taajamissa, sillä verkonrakennus sujuu nopeasti ja ympäristöä häiritään vain vähän.

Jos johto on vedettävä pellon tai niityn poikki, kaivamaton tekniikka tulee yleensä paljon halvemmaksi. Lisäksi aikaa tarvitaan vain yksi kymmenesosa ja asennuksen voi tehdä keskellä viljelyskautta.

Korkeajännitekaapeli asetetaan aina suojaputkeen. Suojaputki voi olla terästä tai muovia alitusmenetelmästä riippuen. Alituslaite valitaan maaperäolosuhteiden perusteella.

Vesi- ja viemärijohtoputket

Alitusporaus alittaa vaivattomasti tien, kadun, rautatien, pihan, puiston ja penkereen – olipa sitten vastassa hiekkaa, moreenia tai kalliota.  Teiden ja rautateiden alituksissa käytetään pääsääntöisesti joko muovisia tai teräksisiä suojaputkia alitusmenetelmästä riippuen.

Vasaraporauksessa reikä putkitetaan samanaikaisesti teräsputkella (ehjään kallioon porattaessa putkea ei tarvita). Liitokset hitsataan, jolloin suojaputkesta tulee luja ja yhtenäinen suoja virtausputkelle.

Suuntaporaamalla ilman suojaputkia kannattaa asentaa esimerkiksi kaupunginosien väliset vesijohtoputket, sillä niissä on vain vähän liittymiä. Viemäriputkia asennettaessa suuntaporalla käytetään useimmiten kestävästä synteettisestä materiaalista valmistettua putkea. Suotuisissa maaperäolosuhteissa suuntaporalla voi asentaa viettoviemäreitä jopa 1 mm/m kaadolla. Puhdistuskaivojen etäisyys toisistaan pitenee, joten kaivamattoman tekniikan käyttäminen tulee edullisemmaksi.

Kaukolämpö

Kaukolämpöputket ovat yleensä kookkaita ja usein kaksoisputkia. Itse putki on varsin jäykkää terästä mikä voi rajoittaa suuntaporalla asennusta. Aiemmin kaukolämpöputket asennettiin aina suojaputkeen, mutta jos geotekniset olosuhteet sallivat, suojaputki kannattaa jättää pois. Alitusporaamisesta on runsaasti hyötyä valittavasta tekniikasta riippumatta.

 

Kaukokylmä

Kaukokylmä yleistyy nopeasti. Kaukokylmäputkijohtojen asentaminen muistuttaa vesiputkijohtojen asentamista. Usein käytetään kahta eristämätöntä putkea, jotka lasketaan suoraan maahan vierekkäin. Teräsputkien asentaminen voi olla vaikeampaa, sillä niiden taivutussäde asetta enemmän rajoituksia kuin muoviputkien.

Laajakaista

Rakennettaessa valtakunnanlaajuista useista erillisistä kaapeleista koostuvaa kantaverkkoa tai kaupunkiverkkoa valokaapeli suojataan aina muoviputkella käyttämällä erityistä laajakaistakanavointia. Käytettäessä kaivamatonta tekniikkaa kannattaa vetää samalla useita suojaputkia. Tällöin säästetään kustannuksia, ja kaapeleita on mahdollista vetää myöhemmin tarpeen vaatiessa. Alitusporaamisesta on hyötyä varsinkin taajamissa, sillä verkonrakennus sujuu nopeasti ja ympäristöä häiritään vain vähän.

Yleisesti alitusmenetelmänä käytetään kaapelimyyrää (paineilmalla toimiva, muovisen 50-110 mm suojaputken asennuslaite) tai suuntaporausta. Maaperäolosuhteiden vaatiessa voidaan myös käyttää teräsputkia jolloin ne voi asentaa vasaraporalla tai StyroRock-menetelmällä (suuntaporausta ehjään kallioon),

Kaasu

Kaasuputkiston rakentamisessa voidaan myös käyttää kaivamatonta tekniikkaa varsinkin asennettaessa kaasuputkijohtoja, joiden avulla kaasua siirretään pitkiä matkoja suuressa paineessa.

Teräksisen kaasuputken asennus onnistuu hyvin suuntaporalla. Teräsputki asentaa kuitenkin rajat putkilinjan taivutussäteelle. Teiden ja rataverkoston alituksissa, missä vaaditaan erillistä suojaputkea, se asennetaan usein vasaraporalla tai juntalla.