×

Change Language

FI EN
×
×

Erikoisporaukset ja kairaukset

Sujuvaa näyteporausta ja luotettavia tuloksia.

Erikoisporaukset ja kairaukset

Malmia / jalometalleja etsivät yritykset asettavat kaksi vaatimusta: näyteporausten on sujuttava nopeasti, ja tulosten tulee olla luotettavia. Näiden vaatimusten täyttämiseksi käytämme sekä timanttikairausta että RC-porausta. Koeporausmenetelmä tai menetelmien yhdistelmä valitaan sen mukaan, mitä kulloinenkin asiakas haluaa tietää esimerkiksi malmiesiintymästä, kallioperän mekaniikasta tai pohjavedestä.

Infrastruktuurin rakentamiseen sekä kaivosteollisuuden tarpeisiin Styrud Boreal Oy:llä on tarjottavana monipuolista laitteistoa mm. varustelu- ja tuotantoreikien poraukseen. Laitteita on kehitetty siten, että ne soveltuvat poraamiseen kaikkiin suuntiin, myös ylöspäin.

Tarjoamme myös siiviläputkikaivojen porauksia esimerkiksi vesilaitoksille sekä pohjaveden pinnan alentamiseen infra-alan projekteille.

 

Yhteyshenkilö

Tero Hynninen
+358 40 823 2804
etunimi.sukunimi@styrudboreal.com

Malminetsintä kairaamalla

Timanttikairaus on yleisin malminetsinnän menetelmä. Styrudilla on pitkä kokemus kairausurakoinnista ja olemme poranneet Grönlannin kylmyydessä ja Saharan aavikko-olosuhteissa, mutta pääasialliset asiakkaamme ovat pohjoismaisia kaivoksia tai infra-alan toimijoita.

Malminetsintä käänteishuuhtelun avulla (RC-poraus)

Timanttikairaukseen verrattuna tällä menetelmällä on etuna suurempi etenemisnopeus ja alhaisemmat kustannukset.   Tämä menetelmä parantaa esiintymien hyödyntämismahdollisuuksia. RC-poraus perustuu poraussoijan analysoimiseen. Soija puhalletaan maan pinnalle tietyltä tasolta ilman että se sekoittuu muiden kerrosten materiaaleihin tai porausreiän seinämän pölyyn.

Kallioreiät ja tuotantoporaus

Tarjoamme erikokoisia ja -suuntaisia kallioreikiä sekä kaivoksille että infra-alan erilaisiin tarpeisiin. Yleensä tarve on erilaisille varustelurei’ille, joihin asennetaan esimerkiksi sähkö-, puhelin- tai  tietoliikennekaapeleita ja vesiputkia. Olemme poranneet myös suuriläpimittaisia IV-reikiä maanalaisiin tiloihin. Porausmenetelmä perustuu uppovasaramenetelmään.

Kalustomme soveltuu myös kustannustehokkaaseen tuotantoporaukseen avolouhoskaivoksille ja kivilouhimoille.

Siiviläkaivot

Kun kallio on liian kaukana mutta pohjavettä on riittävästi, voidaan tehdä siiviläkaivo. Siiviläkaivo tehdään ja mitoitetaan samalla tavalla kuin porakaivo, mutta vesi menee porattuun reikään siiviläputken aukkojen läpi, joka poistaa hienoaineksen (hiekan, soran ja kivet).

Siiviläkaivoja voidaan käyttää esimerkiksi vedenottamoina tai pohjavedenpinnan alentamiseen. Uppovasaraporausmenetelmällä voidaan asentaa suuriläpimittaisetkin siiviläputkikaivot kivikkoiseen ja louhikkoiseen maaperään.

Geotekniset tutkimukset

Teemme myös kaikenlaisia koeporauksia yksinkertaisista kairauksista ja kalliopinnan määrittämisestä aina vaativaan syväkairaukseen asti.