×

Change Language

FI EN
×
×

Porapaalut ja tukiseinät

Porapaalutuksen ohella tarjoamme myös muita tukiseiniin liittyviä töitä.

Porapaalut ja tukiseinät

Porapaalutuksen ohella Styrud Boreal Oy tarjoaa myös muita tukiseiniin liittyviä töitä, kuten ankkurointia, pontituksia ja injektointia.

Porapaalu on luotettava vaikeiden pohja- ja ympäristöolosuhteiden perustuksiin tarkoitettu paalu, jossa vaaditaan kalliokontakti. Porapaalu soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa on:

– vinot kalliopinnat

– paalulle vaaditaan tietty tunkeutumistaso

– isot paalukuormat

– ympäröivät rakennukset ovat herkkiä tärinälle

– rakennuspaikalla on vaikeastiläpäistäviä kerroksia kuten louhetäyttöjä tai kivikkoista moreenia

– lyhyt paalupituus, jolloin muilla paalutyypeillä on vaikea saavuttaa riittävää kantavuutta

– ahtaiden tonttien perustustarkaisu, johon anturaperustus ei mahdu

Porauskalustollamme porattavat paaluhalkaisijat ovat 114,3 – 813,0 mm.

 

Yhteyshenkilö

Joonas Jakonen
+358 40 125 9789

Porapaalut

Porapaalutusta käytetään, kun kallioon on kohdistettava suuret pistekuormitukset, tai jos kaikille paaluille asetetaan tiukat valvonta- ja dokumentointivaatimukset. Paaluna käytetään putkea, mutta se voidaan myös täyttää betonilla ja raudoittaa. Porapaaluna käytetään yhä tavallisemmin RD-paalua joka kestää suuren kuormituksen.

Poraamme jopa 813 mm:n läpimittaisia porapaaluja.

ka tulee yleensä paljon halvemmaksi. Lisäksi aikaa tarvitaan vain yksi kymmenesosa ja asennuksen voi tehdä keskellä viljelyskautta.

Korkeajännitekaapeli asetetaan aina suojaputkeen. Suojaputki voi olla terästä tai muovia alitusmenetelmästä riippuen. Alituslaite valitaan maaperäolosuhteiden perusteella.

RD-paaluseinä ja porapaalu tukiseinän rakenteena

Näitä menetelmiä voidaan käyttää vaikeissa maaolosuhteissa.

Ruukin RD®-paaluihin perustuvat ja poraamalla asennettavat RD-paaluseinät muodostuvat yleensä kallioon asennetuista RD-paaluista, jotka on liitetty toisiinsa RM/RF- tai E21-ponttilukoilla. RD-paaluseinä on parhaimmillaan tukiseinärakenteissa, joihin kohdistuu vaakakuormitusten lisäksi myös pystykuormia.

Porapaaluja voidaan käyttää tukiseinän rakenteessa, kun perinteinen junttaaminen ei ole mahdollista esimerkiksi maaperän sisältämien kivien tai häiriöille herkän ympäristön vuoksi. Tätä menetelmää käytettäessä teräsputket porataan lähekkäin, ja putkien välinen tila tiivistetään esimerkiksi teräslevyillä, ruiskubetonilla tai laudoituksella.

Sydänteräspaalut

Tätä menetelmää voidaan käyttää, jos esimerkiksi paalu on ankkuroitava kallioon ja paalujen pystykuormitus on suhteellisen pieni. Usein käyttökohteina ovat rakennusten perustukset.

Ensin maakerrosten läpi porataan teräsputki jonka jälkeen jatketaan poraamista kallioon. Putken keskelle asetetaan terästanko ja putki täytetään betonilla.

Ankkurointi

Veto- ja tukivaijereita käytetään vetovoimien vastaanottamiseen esimerkiksi ankkuroitaessa pontteja, maakiinnikkeitä, laiturirakenteita ja mastoja. Porausmenetelmä valitaan maaperän ja putken suoruudelle asetettavien vaatimusten mukaan.

Ensin maakerrosten läpi porataan teräsputki kallioon saakka. Tämän jälkeen jatketaan poraamista kallioon. Aukko täytetään sementillä, ja siihen asennetaan tarvittava määrä vaijereita. Ne muodostavat yhdessä tukivaijeriston tai GWS-tuen. Tuen kestävyys tarkistetaan jännittämällä.